E18 Bobilhotell:

Postadresse: Postboks 543795 Drangedal

Besøksadresse: Industriveien 14

3766 Sannidal

Forretningsutvikler Bernt Dahle

tlf. 951 21 821

E-post:

post@e18bobilhotell.no

Hjemmeside: E18 Bobilhotell